Máy tính Casio MS-7UC

185.000₫
Đang cập nhật

Đặc điểm kỹ thuật

  • Loại để bàn miniLoại để bàn mini


  • DIGIT10 chữ số


  • Tax calculationTính thuếTự động tính toán giá cộng thuế, giá trừ thuế, khoản chiết khấu, giá bán, số tiền thuế, số tiền giảm giá và số tiền lãi.


  • Time calculation

    Tính thời gianPhép tính thời gian cho phép dễ dàng nhập dữ liệu và tính các giá trị giờ, phút và giây.


  • Năng lượng mặt trời và pin

    Năng lượng mặt trời và pinChế độ sử dụng năng lượng mặt trời được bật khi đủ sáng, chế độ pin được bật khi không đủ sáng.