Phiếu thu chi, Phiếu Xuất nhập kho, Biên lai bán lẻ

Phiếu thu 2 liên-NY

11.000₫

Phiếu thu 3 liên-NY

16.500₫