Tập TIE 200t SV University -SO26 ĐL60

Đang cập nhật
Kích thước:

Tập TIE 200t SV University -SO26 ĐL60 (cuốn) lốc5

~ Tập Sinh Viên TIE University NOTEBOOK ( 200 trang - 4 ôly ngang )
     * Thông tin chi tiết sản phẩm : 
            - Kích thước : 175x250mm
            - Định lượng: 60gsm
            - Số trang: 200  trang
            - Độ trắng: 90 - 92 % ISO
Tập không lem ... không hại mắt